Sporočilo za javnost, junij 2022

IZGRADNJA NOVEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA INTENZIVNO POTEKA

Izgradnja 24 kilometrov kanalizacijskih sistemov na območju Kamniške grabe, Limbuša, Laznice, Peker, Hrastja ter Malečnika in Trčove, ki poteka v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje voda v porečju Drave, Mestna občina Maribor«, je v polnem teku.

V Limbušu, kjer je načrtovanih 6.600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala in eno črpališče, se zaključuje gradnja na področju Spodnjega Limbuša, v mesecu juniju bo steklo tudi asfaltiranje prvih ulic. Hkrati z gradnjo so potekala tudi dela na rekonstrukciji dotrajanega vodovodnega omrežja. V Pekrah, kjer bo zgrajenih 6.800 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala, potekajo zaključna dela in montaža opreme na zadrževalniku, namenjenem ločevanju padavinskih in komunalnih voda. Izvaja se glavni povezovalni kanal med Pekrami in Studenci, od konca maja pa že tečejo tudi dela v naselju Hrastje. Na področju Malečnika-Trčove je načrtovanih 9.600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala za odvodnjo komunalne vode. Gradnja intenzivno poteka tako v Malečniku kot v Trčovi, kjer bo zgrajenih tudi osem črpališč. Konec maja so se pričela tudi dela v Kamniški grabi, kjer bo od stanovanjskega objekta Kamniška graba 62 proti severu zgrajeno 1.230 metrov nove kanalizacije. Dela izvaja podjetje Nigrad, ki je del skupine Javnega holdinga Maribor s partnerji Pomgrad, d. d., Cestno podjetje Ptuj, d. d. in Komunala Slovenske gorice, d. o. o. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema bomo dosegli 98-odstotna stopnjo priključenosti prebivalstva na ustrezno javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode, vsi priključeni pa bodo imeli zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na Centralni čistilni napravi Maribor.

Članek o projektu v Časopisu za prijazen Maribor

Do časopisa lahko dostopite tukaj:

Sporočilo za javnost, 13. 1. 2022

11 milijonov evrov vreden projekt, za katerega je MO Maribor uspešno pridobila sredstva iz Kohezijskega sklada Evropske unije, prinaša izgradnjo 24 kilometrov sodobnih kanalizacijskih sistemov na območju Kamniške grabe, Limbuša in Laznice, Malečnika in Trčove ter Peker in Hrastja.

Izšla je zloženka o projektu, december 2021

Ker želimo, da bi bili občani o projektu in prednostih, ki jih le-ta prinaša vsem prebivalcem naše občine čim bolje obveščeni, smo izdali zloženko z opisom projekta, lokacij in načrtovanih del. Zloženko je 60.000 gospodinjstev prejelo skupaj z decembrsko številko časopisa Moj Maribor.

Zloženka o projektu
Naloži PDF
Svečani podpis pogodbe, 8. 9. 2021

S svečanim podpisom pogodbe za gradnjo 24 kilometrov sodobnih kanalizacijskih sistemov na območju Kamniške grabe, Limbuša in Laznice, Malečnika in Trčove ter Peker in Hrastja, ki sta jo 8. septembra 2021 podpisala župan mestne občine Maribor, Aleksander Saša Arsenovič in direktor podjetja Nigrad, d. o. o., Matjaž Krevelj, se je pričela izvedba projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor«

Tiskovna konferenca