KS Kamnica
KAMNIŠKA GRABA

1.230 metrov nove kanalizacije

Kanalizacija bo potekala v občinski cesti od stanovanjskega objekta Kamniška graba 62 proti severu. Predvideni kanal bo odvodnjaval samo hišne komunalne odpadne vode in bo priključen na obstoječo kanalizacijo. Komunalna odpadna voda bo ustrezno očiščena na Centralni čistilni napravi Maribor.

Kamniška graba

Predvideni pričetek del:
28. februar 2022
Predvideni zaključek del:
1. junij 2022

KS Malečnik - Ruperče
MALEČNIK–TRČOVA

9.600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter devet črpališč

Na območju Malečnika bomo zgradili kanalizacijo za odvodnjo komunalne vode, ki se bo priključevala na obstoječe in tudi na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. Kanali, ki bodo izvedeni v regionalni in lokalni cesti, bodo odvajali samo sanitarno odpadno vodo v smeri k obstoječemu kanalizacijskemu omrežju in naprej proti Centralni čistilni napravi Maribor. Predvideno je križanje potoka s prečrpavanjem in tlačnim vodom, obešenim na bližnjo mostno konstrukcijo. Na območju Malečnika bo eno črpališče.

Na območju Trčove bomo izvedli kanalizacijo za odvodnjo komunalne odpadne vode, ki se bo priključevala na obstoječe in novozgrajeno kanalizacijsko omrežje. Kanali, ki bodo izvedeni v regionalni in lokalni cesti, bodo odvajali samo sanitarno odpadno vodo v smeri k obstoječemu kanalizacijskemu omrežju in naprej proti Centralni čistilni napravi Maribor. Predvidenih je osem tipskih črpališč.

Malečnik

Predvideni pričetek del:
14. avgust 2022
Predvideni zaključek del:
11. avgust 2023

KS Pekre
PEKRE–HRASTJE

6.800 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter razbremenilnik s črpališčem

Kanalizacijski sistem bo zasnovan na trasah, ki omogočajo priključevanje vseh sekundarnih priključkov in kar največ objektov. Za ločevanje padavinskih voda od komunalnih na območju mešanega kanalskega sistema v naselju Pekre je na območju gasilskega doma Pekre predvidena izvedba zadrževalno-razbremenilnega objekta.

Pekre

Predvideni pričetek del:
29. november 2021
Predvideni zaključek del:
9. junij 2023

KS Limbuš
LIMBUŠ–LAZNICA

6.600 metrov gravitacijskega in tlačnega kanala ter eno črpališče

V severnem delu naselja Limbuš bomo zgradili nov ločeni kanalizacijski sistem, v Laznici kolektor, delu naselja Laznica ob glavni cesti in delu naselja v smeri jug pa nov ločeni kanalizacijski sistem. Na kanalizacijo bodo priključeni hišni priključki (le  komunalne odpadne vode).

Kamnica

Predvideni pričetek del:
28. februar 2022
Predvideni zaključek del:
1. junij 2022